تلفن هاي ضروري:

دانشگاه مركزي

32777400-4

دانشكده ادبيات و علوم انساني

32760104 

دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي

32767307

دانشكده علوم پايه

 34173400

دانشكده فني و مهندسي

34173444

اداره كل آموزش دانشگاه

32770099

ورود

آمار بازدیدکنندگان

2
432825
مجموع: 432825

خبر چرخشی

index

 

 

 

اخبار روز

 • انتصاب مديران جديد دانشگاه

  از سوي رياست دانشگاه اراك مديران جديد در دانشگاه اراك معرفي گرديدند

  طي احكام جداگانه اي از سوي دكتر صادقي رياست دانشگاه اراك مديران جديد برنامه و بودجه ،امور پژوهشي دانشگاه و معاونت پشتيباني و فرهنگي دانشكدههاي فني و مهندسي ، ادبيات و علوم انساني معرفي شدند.دكتر صادقي در احكام جداگانه اي با توجه به مراتب تعهد و شايستگي؛دكتر علي لطفي به سمت مدير پژوهشي ،عباس جعفري بعنوان مدير برنامه بودجه و توسعه منابع انساني دانشگاه ،دكتر مهدي رئوفي و دكتر ابوالفضل سجادي بعنوان سرپرستان معاونت پشتيباني و فرهنگي دانشكدههاي فني مهندسي و ادبيات و علوم انساني منصوب نمودند .

  كد خبر:679-110

  25 شهريور ماه 1391

 • محكوميت اقدام توهين آميز به ساحت مقدس حضرت محمد مصطفي(ص)

  السلام عليك يا رسول الله (ص)

  السلام عليك يا نبي الله

  السلام عليك يا خاتم النبين و سيد المرسلين

  اقدام موهن ،زشت و ننگين مدعيان دروغين صلح و حقوق بشر و مزدوران صهيونيسم در توهين به ساحت مقدس بزرگترين و عزيز ترين انسان تاريخ ،پيامبر رحمت و مهرباني حضرت محمد مصطفي (ص) را محكوم مي نمائيم .بدون شك نتيجه چنين اقدامات ناجوانمردانه و پليد ،شكستي سخت براي مستكبران به ويژه تفكر ناسالم و پليد صهيونيزم و پيروزي بي بديلي به روشنگران راه حق و حقيقت خواهد بود.

  روابط عمومي دانشگاه اراك

 • تبيين ديدگاه مقام معظم رهبري راجع به اقتصاد مقاومتي

  تبيين ديدگاه مقام معظم رهبري راجع به اقتصاد مقاومتي

  با حضور اساتيد دانشگاه برگزار گرديد.

  تبيين ديدگاه مقام معظم رهبري پيرامون اقتصاد مقاومتي و شرايط جاري در دانشگاهها توسط رياست، معاونين و مديران گروههاي آموزشي و مديران اجرايي در زمينه عملياتي كردن‌آن در دانشگاه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت .در اين نشست ابتدا دكتر صادقي رياست دانشگاه اراك طي سخنان كوتاهي به تشريح شرايط موجود در آموزش عالي و دانشگاهها پرداختند و براي عبور از آن به مشاركت و هم انديشي دانشگاهيان تاكيد نمودند.   در ادامه مديران گروهها ي آموزشي و اجرايي به ارائه پيشنهادات در زمينه چگونگي برگزاري كلاسهاي آموزشي در دروس عمومي و تخصصي،چگونگي اداره خوابگاههاي دانشجوئي ،سلف سرويس دانشجويان ،اياب و ذهاب دانشجويان و كارمندان،شيوه هاي درآمد زايي دانشگاه با توجه به امكانات و پتانسيلهاي  موجود... مواردي را بيان نمودندودر پايان اين نشست آمادگي خود را براي كمك و همكاري  بيشتر براي مقابله با شرايط موجود و عبور موفقيت آميز آن با اشاره به منويان مقام عظم رهبري اعلام نمودند.

  كد خبر:682-110

  3 مهرماه 1391

نشریه آفتاب

مناسبتها

 • .

  .

خبرگزاری ها

خبرگزاری ها

 

پیام نگار روابط عمومی 

 

P-R@araku.ac.ir

 

 

 

   30007957950258 

 

rss
atom