تلفن هاي ضروري:

دانشگاه مركزي

32777400-4

دانشكده ادبيات و علوم انساني

32760104 

دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي

32767307

دانشكده علوم پايه

 34173400

دانشكده فني و مهندسي

34173444

اداره كل آموزش دانشگاه

32770099

ورود

آمار بازدیدکنندگان

3
432842
مجموع: 432842

خبر چرخشی

تماس با ما

کارشناس روابط عمومی

محمدرضا هاشمی

آدرس: اراک - خ شهیدبهشتی - دانشگاه اراک

کدپستی: 3945-5-38138

تلفن: 2780803 فكس : 2780803

پست الكترونيك : P-R@araku.ac.ir

پست الكترونيك : m-hashemei@araku.ac.irنشریه آفتاب

مناسبتها

  • .

    .

خبرگزاری ها

خبرگزاری ها

 

پیام نگار روابط عمومی 

 

P-R@araku.ac.ir

 

 

 

   30007957950258 

 

rss
atom