تلفن هاي ضروري:

دانشگاه مركزي

32777400-4

دانشكده ادبيات و علوم انساني

32760104 

دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي

32767307

دانشكده علوم پايه

 34173400

دانشكده فني و مهندسي

34173444

اداره كل آموزش دانشگاه

32770099

ورود

آمار بازدیدکنندگان

2
432826
مجموع: 432826

خبر چرخشی

خبر گزاری ها

خبرگزاری فارس

http://www.farsnews.com/

خبرگزاری جمهوری اسلامی

http://irna.ir/

خبرگزاری دانشجویان ایران 

 http://isna.ir/ISNA/

خبرگزاری مهر

http://www.mehrnews.com/fa/

نشریه آفتاب

مناسبتها

  • .

    .

خبرگزاری ها

خبرگزاری ها

 

پیام نگار روابط عمومی 

 

P-R@araku.ac.ir

 

 

 

   30007957950258 

 

rss
atom