تلفن هاي ضروري:

دانشگاه مركزي

32777400-4

دانشكده ادبيات و علوم انساني

32760104 

دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي

32767307

دانشكده علوم پايه

 34173400

دانشكده فني و مهندسي

34173444

اداره كل آموزش دانشگاه

32770099

ورود

آمار بازدیدکنندگان

2
432824
مجموع: 432824

خبر چرخشی

مدیریت روابط عمومي

 

 محمد جمال باقري

مدير روابط عمومي

   

 ميلاد حميديان

كارشناس روابط عمومي

 علي مرادي

كارشناس ارشد روابط عمومي

 محمد رضا هاشمي

كارشناس ارشد روابط عمومي

 

نشریه آفتاب

مناسبتها

  • .

    .

خبرگزاری ها

خبرگزاری ها

 

پیام نگار روابط عمومی 

 

P-R@araku.ac.ir

 

 

 

   30007957950258 

 

rss
atom