تلفن هاي ضروري:

دانشگاه مركزي

32777400-4

دانشكده ادبيات و علوم انساني

32760104 

دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي

32767307

دانشكده علوم پايه

 34173400

دانشكده فني و مهندسي

34173444

اداره كل آموزش دانشگاه

32770099

ورود

آمار بازدیدکنندگان

1
430664
مجموع: 430664

خبر چرخشی

ديدار جناب آقاي دكتر احمدي نژاد رياست محترم جمهوري اسلامي ايران با دانشجويان استان مركزي در دانشگاه اراك

r9 r8 r7 rk r6 r5 r4 r3 r2 r1

نشریه آفتاب

مناسبتها

  • .

    .

خبرگزاری ها

خبرگزاری ها

 

پیام نگار روابط عمومی 

 

P-R@araku.ac.ir

 

 

 

   30007957950258 

 

rss
atom