تلفن هاي ضروري:

دانشگاه مركزي

32777400-4

دانشكده ادبيات و علوم انساني

32760104 

دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي

32767307

دانشكده علوم پايه

 34173400

دانشكده فني و مهندسي

34173444

اداره كل آموزش دانشگاه

32770099

ورود

آمار بازدیدکنندگان

1
430700
مجموع: 430700

خبر چرخشی

مراسم وحدت حوزه و دانشگاه در دانشگاه اراك

با حضور آيت ا... دكتر قمي عضو محترم شوراي عالي انقلاب فرهنگي

DSC00285 DSC00332 Untitled-1 DSC00293 DSC00270

نشریه آفتاب

مناسبتها

  • .

    .

خبرگزاری ها

خبرگزاری ها

 

پیام نگار روابط عمومی 

 

P-R@araku.ac.ir

 

 

 

   30007957950258 

 

rss
atom