تلفن هاي ضروري:

دانشگاه مركزي

32777400-4

دانشكده ادبيات و علوم انساني

32760104 

دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي

32767307

دانشكده علوم پايه

 34173400

دانشكده فني و مهندسي

34173444

اداره كل آموزش دانشگاه

32770099

ورود

آمار بازدیدکنندگان

1
430696
مجموع: 430696

خبر چرخشی

برگزاري مراسم تجليل از پژوهشگران برتر استان در دانشگاه اراك

با حضور جناب آقاي نصرالهي معاون محترم سياسي و امنيتي استانداري مركزي

DSC00698 DSC00662 DSC00659 DSC00656 DSC00648 DSC00597 DSC00594 DSC00529 DSC00482

نشریه آفتاب

مناسبتها

  • .

    .

خبرگزاری ها

خبرگزاری ها

 

پیام نگار روابط عمومی 

 

P-R@araku.ac.ir

 

 

 

   30007957950258 

 

rss
atom