تلفن هاي ضروري:

دانشگاه مركزي

32777400-4

دانشكده ادبيات و علوم انساني

32760104 

دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي

32767307

دانشكده علوم پايه

 34173400

دانشكده فني و مهندسي

34173444

اداره كل آموزش دانشگاه

32770099

ورود

آمار بازدیدکنندگان

1
430685
مجموع: 430685

خبر چرخشی

اولين ميزگرد تخصصي تالاب ميقان فرصت ها و تهديدها

به همت انجمن علمي دانشجويي گروه آموزشي محيط زيست برگزار گرديد

DSC01662 DSC01629 DSC01630 DSC01644 DSC01659 DSC01618 DSC01626 DSC01628

نشریه آفتاب

مناسبتها

  • .

    .

خبرگزاری ها

خبرگزاری ها

 

پیام نگار روابط عمومی 

 

P-R@araku.ac.ir

 

 

 

   30007957950258 

 

rss
atom