تلفن هاي ضروري:

دانشگاه مركزي

32777400-4

دانشكده ادبيات و علوم انساني

32760104 

دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي

32767307

دانشكده علوم پايه

 34173400

دانشكده فني و مهندسي

34173444

اداره كل آموزش دانشگاه

32770099

ورود

آمار بازدیدکنندگان

1
430678
مجموع: 430678

خبر چرخشی

جلسه هم انديشي رئيس و اعضاي محترم كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي با روساي دانشگاههاي استان

DSC09946 DSC09951 DSC09940 DSC09943 DSC09937 DSC09905 DSC09931 DSC09880 DSC09887

نشریه آفتاب

مناسبتها

  • .

    .

خبرگزاری ها

خبرگزاری ها

 

پیام نگار روابط عمومی 

 

P-R@araku.ac.ir

 

 

 

   30007957950258 

 

rss
atom