تلفن هاي ضروري:

دانشگاه مركزي

32777400-4

دانشكده ادبيات و علوم انساني

32760104 

دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي

32767307

دانشكده علوم پايه

 34173400

دانشكده فني و مهندسي

34173444

اداره كل آموزش دانشگاه

32770099

ورود

آمار بازدیدکنندگان

1
430718
مجموع: 430718

خبر چرخشی

تجمع دانشجويان و دانشگاهيان دانشگاه اراك به حمايت از قيام مردم مسلمان بحرين

IMG_5836 DSC00076 DSC00052 DSC00046 DSC00045 DSC00041 DSC00035 DSC00037 DSC00033 1

نشریه آفتاب

مناسبتها

  • .

    .

خبرگزاری ها

خبرگزاری ها

 

پیام نگار روابط عمومی 

 

P-R@araku.ac.ir

 

 

 

   30007957950258 

 

rss
atom