تلفن هاي ضروري:

دانشگاه مركزي

32777400-4

دانشكده ادبيات و علوم انساني

32760104 

دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي

32767307

دانشكده علوم پايه

 34173400

دانشكده فني و مهندسي

34173444

اداره كل آموزش دانشگاه

32770099

ورود

آمار بازدیدکنندگان

1
430689
مجموع: 430689

خبر چرخشی

مراسم گداميداشت شهيد چمران و روز بسيج اساتيد

DSC01362 DSC01363 DSC01366 DSC01369 DSC01345 DSC01353 DSC01358 DSC01344 DSC01314 DSC01332
قبلی 1 2 3 بعدی
22 تصویر

نشریه آفتاب

مناسبتها

  • .

    .

خبرگزاری ها

خبرگزاری ها

 

پیام نگار روابط عمومی 

 

P-R@araku.ac.ir

 

 

 

   30007957950258 

 

rss
atom