تلفن هاي ضروري:

دانشگاه مركزي

32777400-4

دانشكده ادبيات و علوم انساني

32760104 

دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي

32767307

دانشكده علوم پايه

 34173400

دانشكده فني و مهندسي

34173444

اداره كل آموزش دانشگاه

32770099

ورود

آمار بازدیدکنندگان

1
430738
مجموع: 430738

خبر چرخشی

مراسم تقدير از پژوهشگران برگزيده دانشگاه

بخش دوم

DSC01073 DSC01078 DSC01083 DSC01061 DSC01063 DSC01067 DSC01051 DSC01051 DSC01058 DSC01035
قبلی 1 2 بعدی
18 تصویر

نشریه آفتاب

مناسبتها

  • .

    .

خبرگزاری ها

خبرگزاری ها

 

پیام نگار روابط عمومی 

 

P-R@araku.ac.ir

 

 

 

   30007957950258 

 

rss
atom