تلفن هاي ضروري:

دانشگاه مركزي

32777400-4

دانشكده ادبيات و علوم انساني

32760104 

دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي

32767307

دانشكده علوم پايه

 34173400

دانشكده فني و مهندسي

34173444

اداره كل آموزش دانشگاه

32770099

ورود

آمار بازدیدکنندگان

1
430683
مجموع: 430683

خبر چرخشی

برگزاري همايش حضرت زهرا (س)

در دانشگاه اراك

DSC02622 DSC02567 DSC02601 DSC02614 DSC02534 DSC02538 DSC02558 DSC02501 DSC02504 DSC02516
قبلی 1 2 3 بعدی
29 تصویر

نشریه آفتاب

مناسبتها

  • .

    .

خبرگزاری ها

خبرگزاری ها

 

پیام نگار روابط عمومی 

 

P-R@araku.ac.ir

 

 

 

   30007957950258 

 

rss
atom