تلفن هاي ضروري:

دانشگاه مركزي

32777400-4

دانشكده ادبيات و علوم انساني

32760104 

دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي

32767307

دانشكده علوم پايه

 34173400

دانشكده فني و مهندسي

34173444

اداره كل آموزش دانشگاه

32770099

ورود

آمار بازدیدکنندگان

1
430675
مجموع: 430675

خبر چرخشی

مراسم افتتاح دانشکده فنی و مهندسی در شهر محلات و مراسم کلنگ زنی ساختمان دانشکده

DSC03199 DSC03181 DSC03189 DSC03197 DSC03095 DSC03136 DSC03163 DSC03168 DSC03053 DSC03074
قبلی 1 2 3 بعدی
28 تصویر

نشریه آفتاب

مناسبتها

  • .

    .

خبرگزاری ها

خبرگزاری ها

 

پیام نگار روابط عمومی 

 

P-R@araku.ac.ir

 

 

 

   30007957950258 

 

rss
atom