تلفن هاي ضروري:

دانشگاه مركزي

32777400-4

دانشكده ادبيات و علوم انساني

32760104 

دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي

32767307

دانشكده علوم پايه

 34173400

دانشكده فني و مهندسي

34173444

اداره كل آموزش دانشگاه

32770099

ورود

آمار بازدیدکنندگان

1
430737
مجموع: 430737

خبر چرخشی

اخبار روز

محكوميت اقدام توهين آميز به ساحت مقدس حضرت محمد مصطفي(ص)

السلام عليك يا رسول الله (ص)

السلام عليك يا نبي الله

السلام عليك يا خاتم النبين و سيد المرسلين

اقدام موهن ،زشت و ننگين مدعيان دروغين صلح و حقوق بشر و مزدوران صهيونيسم در توهين به ساحت مقدس بزرگترين و عزيز ترين انسان تاريخ ،پيامبر رحمت و مهرباني حضرت محمد مصطفي (ص) را محكوم مي نمائيم .بدون شك نتيجه چنين اقدامات ناجوانمردانه و پليد ،شكستي سخت براي مستكبران به ويژه تفكر ناسالم و پليد صهيونيزم و پيروزي بي بديلي به روشنگران راه حق و حقيقت خواهد بود.

روابط عمومي دانشگاه اراك

نشریه آفتاب

مناسبتها

  • .

    .

خبرگزاری ها

خبرگزاری ها

 

پیام نگار روابط عمومی 

 

P-R@araku.ac.ir

 

 

 

   30007957950258 

 

rss
atom