تلفن هاي ضروري:

دانشگاه مركزي

32777400-4

دانشكده ادبيات و علوم انساني

32760104 

دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي

32767307

دانشكده علوم پايه

 34173400

دانشكده فني و مهندسي

34173444

اداره كل آموزش دانشگاه

32770099

ورود

آمار بازدیدکنندگان

1
430686
مجموع: 430686

خبر چرخشی

اخبار روز

تبيين ديدگاه مقام معظم رهبري راجع به اقتصاد مقاومتي

تبيين ديدگاه مقام معظم رهبري راجع به اقتصاد مقاومتي

با حضور اساتيد دانشگاه برگزار گرديد.

تبيين ديدگاه مقام معظم رهبري پيرامون اقتصاد مقاومتي و شرايط جاري در دانشگاهها توسط رياست، معاونين و مديران گروههاي آموزشي و مديران اجرايي در زمينه عملياتي كردن‌آن در دانشگاه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت .در اين نشست ابتدا دكتر صادقي رياست دانشگاه اراك طي سخنان كوتاهي به تشريح شرايط موجود در آموزش عالي و دانشگاهها پرداختند و براي عبور از آن به مشاركت و هم انديشي دانشگاهيان تاكيد نمودند.   در ادامه مديران گروهها ي آموزشي و اجرايي به ارائه پيشنهادات در زمينه چگونگي برگزاري كلاسهاي آموزشي در دروس عمومي و تخصصي،چگونگي اداره خوابگاههاي دانشجوئي ،سلف سرويس دانشجويان ،اياب و ذهاب دانشجويان و كارمندان،شيوه هاي درآمد زايي دانشگاه با توجه به امكانات و پتانسيلهاي  موجود... مواردي را بيان نمودندودر پايان اين نشست آمادگي خود را براي كمك و همكاري  بيشتر براي مقابله با شرايط موجود و عبور موفقيت آميز آن با اشاره به منويان مقام عظم رهبري اعلام نمودند.

كد خبر:682-110

3 مهرماه 1391

نشریه آفتاب

مناسبتها

  • .

    .

خبرگزاری ها

خبرگزاری ها

 

پیام نگار روابط عمومی 

 

P-R@araku.ac.ir

 

 

 

   30007957950258 

 

rss
atom